כאשר תרגיש שהתהליך מיצה את עצמו עבורך בשלב זה בחייך, אפשר לבקש לעצור ואז נערוך שיחת השלמה מסודרת ונסיים.