פגישת אימון סטנדרטית הינה בת שעה. במידת הצורך ניתן לקבוע שיחות אימון ארוכות יותר.