כדאי לקחת בחשבון תקופה של שנה ומעלה לתהליך התפתחותי עמוק ומשמעותי. כל אדם וקצב ההתפתחות האינדיבידואלי שלו.