בהחלט כן, ואני מאמן רבות בוידיאו. אם מתאפשר להיפגש יש בכך ערך מוסף.