במקרים של מצב נפשי קשה, אבקש אישור מהפסיכיאטר/רופא המטפל להשתתף בתהליך אימוני. פעמים רבות במקביל לטיפול פסיכיאטרי/תרופתי ניתן גם להתאמן.